Kahramanmaraş'a ait Türkülerimiz, Deyimlerimiz, Mahalli Kelimelerimiz


 

İlimiz

  Kahramanmaraş Coğrafi Konumu Doğal Güzellikleri Tarihi Yerleri İl Ekonomisi El Sanatları Kaplıca ve İçmeleri Kahramanmaraş Arslanı Ökkeş ismi ve anlamı Ede Kelimesi Türkü ve Deyimleri Kahramanmaraş Mutfağı Kahramanmaraş Tarhanası Kahramanmaraş Dondurması Sebze ve Meyveleri Spor Faaliyetleri Kahramanmaraş Valileri Belediye Başkanları İlimize Ulaşım Kahramanmaraş Nüfusu

Şanlı Tarihimiz

  Eski İsimleri Tarih Öncesi Tarihi Gelişimi Mondros Mütarekesi İngiliz İşgali Fransız İşgali Sütçü İmam Olayı Bayrak Olayı Kurtuluş Savaşı Kurtuluş Şiirleri İstiklal Madalyası Kahramanlık Ünvanı
Türkülerimiz:
Tümünü Dinle
Türküleri tek tek dinlemek için aşağıdaki simgeleri tıklayınız
1.Garbiyeli 4.Zeynebim U.Hava 7.Yaz Baharın Ayları 10.Havada k. s. var 13.Maraşlı eyno
2.Meyrik 5.Bilalımsın Bilalım 8.Kara çad. Düzded. 11.Güzel n Olmuşun 14.Ana b Eversene
3.Bin Derdim Vardı 6.Bir Durna Uçurdum 9.Kaleden İniyordu 12.Kırdın hey Felek    

Deyimlerimiz:
Ocaklardan kiş kiş ola.

Hayma sarartmaz, haraldan geniş olur.

Evlat babadan beller sofra yazmayı,
kız anadan beller oba gezmeyi.

Hanımın hısımı gelince oklavalar tıkır tıkır,
beyin hısımı gelince dişler şıkır şıkır.

Erkek söyler kadın dinler ev düzgünlüğünü,
kadın söyler erkek dinler ev bozgunluğunu.

Gelen hediyenin azı olmaz,
evde kalan kızın nazı olmaz.

Oğluna iyi deme koynuna el kızı girmeyince,
karına iyi deme yoksulluk görmeyince.

Al zengin kızını döndersin babası evine,
al fakir kızını göndersin babası evine.

Karı koca sarıla sarıla, hısım akrabalık varıla varıla.

Adam şaşırınca avradına dezze (teyze) der.

Adam zengin olamaz, Zengin adam olamaz.

Ağ itin pamukçuya zararı var.

Arka gerek arka, düşman göre korka.

Ağlayanın malı gülene hayır etmez.

Aptal ata binince ağa oldum sanır,
şalgam çorbaya girince yağ oldum sanır.

Eşşek çamura çökünce sahibinden yiğidi olmaz.

Ahmak çabalar, iş olacağına varır.
Evinde yok bulgur aşı,
kendi gezer bölükbaşı.

0 ne bilir bayramı,
lak lak içer ayranı.

Önceden gerekti tımar,
öldü eşek kaldı semer.

Sözünü gene Maraş dondurması gibi uzattın.

İte biner göçten geri kalmaz.

Deveyi kucağına almış,
karıncaya biner.

Ahır Dağı'na karyağdı,
bizim eve deli yağdı.

Avrat yerine kalayı kucakladım.

Gündüz eser derinkuyu,
gece yatar yüzükoyu.

Cof cof eder şu keyiş,
saz çalar bizim ibiş.

Öküzü sabanı sattın,
şor'a bir yalan kattın.

Kalbin bozuk olduğundan kurran noksan çıktı.

Göç oldu kemer kaldı,
at öldü semer kaldı.

Gelin ata binmiş gör kısmeti nereye.

Eli işte gözü öynaşta.

Lügatçemiz: Mahalli Kelimelerimz:
Yemeniye kelik, yoğurda katık
Bulgur pilavına aş derler bizde
Genç horoza celfin, pilice ferik
Pinliğe yollarken kış derler bizde
 
Büyük bakraca satıl, küçükse sitil
Kerpiç duvarında hatıla katil
tohumlara bider, fidana çitil
Büyük leğenlere teşt derler bizde
 
Akrabaya hısım, taksime paylaş
Huysuzlara vetsiz, akrana taydaş
Hanıma küldöken, metrese oynaş
Mendil sallamazlar hişt derler bizde
 
Birdakika biti, döven ise gem
Kız kardeşe bacı, ağabey edem
Güzel olmuşa peh, ilaçlara em
Su veren toprağa da yeş derler bizde
 
Vereme ince ağrı, öksürüğe çor
Merdivene süllüm, konuşmaya şor
Meyillere yörep, acemiye tor
Bir nevi peynir var keş derler bizde
 
Aşık deyişetçi buyur var ise
Peki demek için kısa yoldan he
Kenarı oyalı başörtüsüne
Bazen bürük, bazen şeş derler bizde
 
İhtimal elleham, hatırla tamam
Biberli salçanın lakabı çaman
Miltan için yelek, iç donu tuman
Söyledikçe Vasfi, coş derler bizde
 
Hayati Vasfi Taşyürek
Alle: Buğday satan
Ayaz: Teras
Aş: Bulgur Pilavı
Arısili: Tertemiz
Avrat: Hanım eş
Arıstak: Kırıntı eşya deposu
Aha: İşte
Bastık: Üzüm şırası yufkası
Biyam: Beyim, arkadaşım
Buymak: Donmak, üşümek
Bayır: Yokuş
Börkenek: Kış başlığı
Borana: Pancar yoğurt sarımsak yemeği
Bider: Tohum
Bellik: İşaret
Bıldır: Geçen sene
Beleş: Bedava
Böğür: Yan taraf
Çelik: 11 kg. lık buğday ölçeği
Cıncık: Cam
Calak: Ham karpuz
Cılk: Yumurta'nın bozuğu
Cinatı: Bisiklet
Cırcır: Fermuar
Caa: Çimilen yer
Çimmek: Banyo yapmak
Çul: Kıl kilimi
Çitil: Fidan
Çor: Öksürük
Culfa: Kilim dokuyan
Çiriş: Yapıştırıcı otu
Essah mı?: doğru mu?
Evraaç: Ekmek pişirme küreği
Eşiklik: Kapı ağzı
Enik: Köpek yavrusu
Em: İlaç
Süyük: Saçak
Ecer: Yeni
Esik: Çukur yer
Eke: Ukala
Tohumgavut: düğün için süslenmiş koyun
Taa: Duvar kovuğu
Tirşik: Pancar (yabani)
Tohaç: Çamaşır sopası
Teh: Üzüm kurusu
Çullama: Bastık'ın yumarta bulamacına batırılıp zeytinyağında kızartılarak yapılan bir tatlı
Cücükçü: Faizle para alıp veren kimse
Combuldamak: Suyu geçmek
Çemrerek: Sıva ak
Dembildek: Darbuka
Duluk: Avurt
Dulda: Kapalı yer
Enek: Sermaye
Kahke: Simit
Keriz: Lağım ayağı
kürrük: Sıpa, tay
Mucuk: Sivrisinek
Mızmız: Miskin
Mazman: Heybe dokuyan
Pestil: Üzüm tatlısı
Puharı: Baca
Süllüm: Merdiven
Saz: Payvon-bar
Somun: Ekmek
Taydaş: Akran
Üvez: Sivrisinek
Veleme: Zifaf yemeği
Yel: Rüzgar
Zembil: Büyük üzüm sepeti
Mertek: Dam ağacı
Siipmek: kaydıraktan kaymak
Fit olmak: Anlaşma
Fırıştak: Çocuk oyuncağı
Ede: Kardeş, Ağabey ve Arkadaşa hitab edilen kelime
Fellik fellik: Didik didik
Firik: Yeni serili tarhana
Geçgele: Kum ve harçtaşıma aleti (tahtadan)
Gallep: Güvercin
Galaz: Su kabı (deriden)
Gavas: Belediye Zabıtası
Gölük: Beygir - at
Gem: Harman döven
Güvağ: damat
Goz: Ceviz
Gırağında: Yanında
Gap gacak: mutfak eşyası
Guzlacı: Hamile hayvan
Gane: Kiremitten örtü
Göde: Şişman
Ges: Geçimsiz gıcık insan
Goncoloz: Hayalet
Gişi: Erkek eş
Hedik: Kaynamış nohut ve buğday
Huğ: Bağ evi
Hış: Tohul içindeki yabancı maddeler
Hapap: Takunya
Heeri: Yahu, biraz
Hezen: Dam hatıl ağacı
Hanifi: Musluk
Horanta: karısı, çocukları
Ispatan: Yeşil yenilir ot
Izar: Çarşaf
Ravanda: Ekşimsi üzüm pekmezi
Iğdırılık: Az aralık
İncoz: Yeşil erik
İrişgit: Et sucuğu (yassı)
Mazan: Heybe dokuyan
İlende: Olgunlaşmış inciri pekmezle kaynatarak yapılan reçel
Soğukluk: Semizotu
Süyük: Saçak
Şapşak: su kabı
Şeş: Tülbent
Taa: Duvar kovuğu
Tıntırık: Fiske
Tuman: don
Tahıldak: Olgunlaşmamış incir
Tahım: tarla, bağ sınırı
Cere: Toprak küp
Culluk: Hindi
Don kazanı: Büyük kazan
Denzis: Huysuz
Döl: Erkek çocuk
Daraba: Kepenk
Ede: Ağabey
Kömbe: Çörek
Küldöken: Hanım
Mınk: Çamur
Mırtık: Güvercin besleyici
Pöhrek: Lağım
Püsük: Kedi
Peltek: Kekeç, kekeme
Sömelek:Yassı
Mıh: Çivi
Sohum: Lokma
Ulamak: Yamamak
Vacibi: Haylaz, yaramaz
Yemeni: El yapımı deri Ayakkabı
Yörep yer: Meyilli arazi
Şapta: İnce ve uzun ağaç
Culfa: Mazman
Tabak: Deri işleyen
Şor: Söz

* * * * * * *


20.01.2005 den beri ziyaretçi sayısı

-Sitemiz Tanıtım ve Bilgi Amaçlıdır-
-Lütfen Emeğe Saygı Kurallarına Uyalım-
Saygılarımla
Ökkeş Usta
www.k-maras.com