Bakanlıklar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Adalet Bakanlığı
Bayındırlık Bakanlığı Çal. ve Sos Güv. Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı En. ve Tabii Kayn. Bakanlığı İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı

************