Devlet Kurumları

Anayasa Mahkemesi Aile Araştırma Kurumu Basın-Yayın Genel Müdürlüğü
Bilimsel ve Teknik Kurumu Danıştay Başkanlığı Devlet Demir Yolları
Devlet Su İşleri Müdürlüğü Devlet Tiyatroları Müdürlüğü Devlet Malzeme Ofisi
Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Personel Başkanlığı Deprem Araştırma Dairesi
Diyanet İşleri Dış Ticaret Müşteşarlığı Elektrik İşleri Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü Gelir İdaresi Başkanlığı Hava Meydanları İşl. (DHMİ)
Hazine Müsteşarlığı İstatistik Kurumu Karayolları Genel Müdürlüğü
Kadın Sorunları Müdürlüğü KOSGEB Köy Hizmetleri Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Müd. Maliye Bakanlığı Defterdarlığı Milli Kütüphane
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü Milli istihbarat Teşkilatı Ö.S.Y.M.
Patent Enstitüsü Radyo Televizyon Üst Kurulu Rekabet Kurumu
Türk Silahlı Kuvvetleri Sermaye Piyasası Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Toplu Konut İdaresi
T.C. Darphanesi Türkiye Standart Enstitüsü Türk Dil Kurumu
Türkiye İş Kurumu Türk Tarih Kurumu Türkiye Futbol Federasyonu 
Türk Hava Yolları Yargıtay Başkanlığı Yüksek Öğretim Kurulu

************